ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างเหมาลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายหัวหนองเม็ก บ้านหนองหนาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามห้วยชะโนด ถนนสายหนองหัวลิง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามห้วยชะโนด ถนนสายหนองสิม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรัง สายนาโศก บ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายนาหนองคลอง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสร้างพระอินทร์ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
จ้างเหมาลงลูกรังผิวถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยเขาวัว หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างเหมาลงลูกรังผิวถนนเพื่อการเกษตร สายนานางลันดา หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างเหมาลงลูกรังผิวถนนเพื่อการเกษตร สายทางนานายคบถึงนายศักดา หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 65
ซื้อสารเคมี สารส้มแบบใสชนิดก้อน ,คลอรีนผง ,ปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายกมล สุคำภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน กง 1843 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
ซื้ออุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาด หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายต้น หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาตู้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายสำนวน หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนาวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชะโนด หมู่ที่4 บ้านเหล่าดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
จ้างเหมาถมดินหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 65
จ้างเหมาขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว-บ้านหนองหนาวงาม หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 65
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายวรบท หมู่ที่6 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 65
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 65
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 65
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 65
จ้างเหมาทำการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บค ๔๑๔๘ มุกดาหาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกู้ชีพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 65
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
จ้างเหมาจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬาและเตรียมสนามแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64