แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 11

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาวัสดุประจำปี 2565   19 มี.ค. 65 26
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเกินห้าแสนบาท ประจำปีงบประมาณ 2565   5 ต.ค. 64 2