ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 29 พ.ย. 64 3
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีประมาณ 2564 17 พ.ย. 64 4
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย. 2564 12 ต.ค. 64 19
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 5 ต.ค. 64 23
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค. 2564 6 ก.ย. 64 59
ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักรักษาตัว ศูนย์พักคอยหนองบัวอุ่นใจ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 17 ส.ค. 64 69
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค 2564 3 ส.ค. 64 77
ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับภาพรวม 5 ก.ค. 64 62
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย 2564 4 มิ.ย. 64 79
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 29 พ.ค. 64 69
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2564 5 พ.ค. 64 99
ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 30 เม.ย. 64 84
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2564 19 เม.ย. 64 98
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2564 26 มี.ค. 64 105
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กพ. 2564 2 มี.ค. 64 98
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มค. 2564 9 ก.พ. 64 125
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธค. 2563 5 ม.ค. 64 89
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พย. 2563 30 ธ.ค. 63 87
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร 27 พ.ย. 63 200
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ตค. พ.ศ.2563 6 พ.ย. 63 82
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 27 ต.ค. 63 103
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กย. 2563 7 ต.ค. 63 81
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563 3 ก.ย. 63 105
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563 5 ส.ค. 63 91
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563 3 ก.ค. 63 95
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563 5 มิ.ย. 63 99
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 27 พ.ค. 63 48
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 27 พ.ค. 63 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 22 พ.ค. 63 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 22 พ.ค. 63 45