องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทร 042-041089
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

กิจการสภา​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000009
วานนี้ 000009
เดือนนี้ 000200
เดือนก่อน 000274
ปีนี้ 000817
ปีก่อน 006499
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 20 ก.พ. 2566(ดู 11) 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 20 ก.พ. 2566(ดู 12) 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 20 ก.พ. 2566(ดู 8) 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 20 ก.พ. 2566(ดู 11) 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 20 ก.พ. 2566(ดู 11) 
  รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มค.66 - 6 ก.พ. 2566(ดู 12) 
  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 25 ม.ค. 2566(ดู 8) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 - 3 มี.ค. 2566(ดู 10) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566 - 1 ก.พ. 2566(ดู 46) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 - 4 ม.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) - 4 ม.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - 6 ธ.ค. 2565(ดู 37) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - 1 พ.ย. 2565(ดู 48) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 - 10 ต.ค. 2565(ดู 46) 

ภาพกิจกรรม

ร่วมงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ) (ดู 13)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 16)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 304)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 438)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดโพธิ์ชับ (ดู 576)

อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (ดู 2163)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ดู 543)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [23 ธ.ค. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [6 ก.ย. 2565]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6เดือน : [2 พ.ค. 2565]
  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน : [26 เม.ย. 2565]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว : [22 เม.ย. 2565]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน : [22 เม.ย. 2565]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน : [22 เม.ย. 2565]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 : [20 เม.ย. 2565]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ขอคำปรึกษาด้านงานกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 : [18 เม.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การบริหารงานบุคคล

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน