องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทร 042-041089
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

กิจการสภา

 ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00012
วานนี้ 00049
เดือนนี้ 00786
เดือนก่อน 00628
ปีนี้ 01414
ปีก่อน 05209
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 - 8 มี.ค. 2567(ดู 112) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) - 4 ม.ค. 2567(ดู 158) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566  - 4 ม.ค. 2567(ดู 162) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566  - 6 ธ.ค. 2566(ดู 166) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566  - 3 พ.ย. 2566(ดู 183) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 5 ต.ค. 2566(ดู 200) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566  - 3 ต.ค. 2566(ดู 203) 
  จ้างเหมาทำการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กง ๑๘๔๓ มุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อทรายและกระสอบบรรจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09
  จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนลูกรังสายนานางหลิง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09
  จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนลูกรังสายนาเหล่า-นาแกว หมู่ที่ 6 และถนนลูกรังสายนานายมั่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09
  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,3,4,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-31
  จ้างเหมาลงลูกรังผิวถนนเพื่อการเกษตร สายหนองแซง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-29

ภาพกิจกรรม

Dongluang Mini Marathon 2023 (ดู 203)

เทศกาลกินปลาพาแลง เบิ่งแยงอ่างชะโนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 216)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ภาพกิจกรรม จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน และวางแผนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองบัว (ดู 270)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 581)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 494)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดโพธิ์ชัย (ดู 973)

อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (ดู 3320)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตผลด้านเกษตรกรรม (ดู 272)

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ดู 873)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลดใหม่

  ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [1 ธ.ค. 2566]
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [30 พ.ย. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [27 ต.ค. 2566]
  คำสั่งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน : [29 ก.ย. 2566]
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [29 ก.ย. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [29 ก.ย. 2566]
  คำสั่งคณะกรรมการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [29 ก.ย. 2566]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ"การประดิษฐ์เครื่องประดับหัตธรรมจากหมาก : [28 ส.ค. 2566]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ : [28 ส.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การบริหารงานบุคคล

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน