องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทร 0 4204 1089
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

กิจการสภา

ธนาคารขยะ

 

 ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00034
วานนี้ 00017
เดือนนี้ 00331
เดือนก่อน 00422
ปีนี้ 03471
ปีก่อน 05209
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 - 5 มิ.ย. 2567(ดู 29) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2567 - 3 พ.ค. 2567(ดู 36) 
  ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 3 เม.ย. 2567(ดู 99) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) - 2 เม.ย. 2567(ดู 139) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 - 2 เม.ย. 2567(ดู 121) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 - 8 มี.ค. 2567(ดู 247) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 - 5 มี.ค. 2567(ดู 112) 
  จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน กง 8408 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-18
  ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขี้มด หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนาวงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-07
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16

ภาพกิจกรรม

สรุปยอดการดำเนินงานธนาคารขยะ อบต.หนองบัว (ดู 28)

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 51)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 67)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองบัวแบบบูรณาการ One Plan และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 44)

ภาพกิจกรรม จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน และวางแผนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองบัว (ดู 381)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 699)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 617)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดโพธิ์ชัย (ดู 1136)

อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (ดู 3725)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (ดู 418)

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ดู 1002)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6เดือน : [13 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567 : [31 พ.ค. 2567]
  สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ : [31 พ.ค. 2567]
  รายงานเดือนเมษายน67 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานเดือนมีนาคม67 : [24 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [23 เม.ย. 2567]
  ซักซ้อมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ : [23 เม.ย. 2567]
  คู่มือการจัดตั้งธนาคารขยะ : [23 เม.ย. 2567]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ : [23 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การบริหารงานบุคคล

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน