องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายโกสินทร์ สุขทองสา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายศักดิ์ชัย วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป


นายจิตร โคตรพรม
พนักงานจ้าง


นายนุชศรี โคตรพรม
พนักงานจ้าง