องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567   9 ม.ค. 2567 20
แผนการจัดหาวัสดุประจำปี 2565   19 มี.ค. 2565 173
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเกินห้าแสนบาท ประจำปีงบประมาณ 2565   5 ต.ค. 2564 148