แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาวัสดุประจำปี 2565   19 มี.ค. 2565 43
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเกินห้าแสนบาท ประจำปีงบประมาณ 2565   5 ต.ค. 2564 24