องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายจิร ล่องสินธู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เบอร์โทร : 0895692652


นายตะวัน เสวมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0645796014


นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0849606869


นายโกสินทร์ สุขทองสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0922431506