องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

ร่วมงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ)

นายกเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยประยุกต์ ในงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ) และได้ส่งการการแสดงของตำบลหนองบัวเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง ... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 13)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวต่างๆ มากมาย อีกทั้งได้ส่งการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว และท่านนายกองค์การบริหารส่วน..... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 16)

กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ... วันที่ 12 ม.ค. 2566 (ดูู 12)

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และสนับสุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ อาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล ตะกร้อ และการแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ..... วันที่ 3 ม.ค. 2566 (ดูู 38)

กิจกรรมวิ่งการกุศล Dongluang Mini Marathon 2022

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ.หนองหนาว ต.หนองบัวนายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ดงหลวงมินิมาราธอน 2022 " โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่ง พชอ.ดงหลวงร่วมกับ อบต.หนองบัว โครงการ..... วันที่ 4 ธ.ค. 2565 (ดูู 60)

งานมหกรรม “ กินปลา พาแลง และการแสดงประเพณี ประจำปี 2565

งานมหกรรม “ กินปลา พาแลง และการแสดงประเพณี ประจำปี2565 ” วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว ... วันที่ 3 ธ.ค. 2565 (ดูู 69)

กิจกรรม KickOff โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม KickOff โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อรณรงค์เคาะประตูบ้านให้ทุกครัวเรือนในตำบลจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ณ วัดบุปผาราม ม.3 บ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ... วันที่ 14 พ.ย. 2565 (ดูู 46)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้บำรุงรักษาประเพณีวันลอยกระทง ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 55)

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนี้..... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 77)

โครงการเปิดโลกการศึกษาจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการเปิดโลกการศึกษาจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยมีการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม มีกิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง แข่งขันเดินตัวหนอน แข่งขันตัวต่อเสริ..... วันที่ 29 มิ.ย. 2565 (ดูู 24)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตพร้อมประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy... วันที่ 18 มี.ค. 2565 (ดูู 106)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 -2570)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของผู้นำตัวแทนทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับการประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้..... วันที่ 1 ต.ค. 2564 (ดูู 176)

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด... วันที่ 19 ก.ค. 2564 (ดูู 280)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง... วันที่ 19 ก.ค. 2564 (ดูู 272)

โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา

โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา... วันที่ 19 ก.ค. 2564 (ดูู 156)

การส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด... วันที่ 13 ก.ค. 2564 (ดูู 169)

ลานกีฬา และสนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ

ลานกีฬา และสนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ... วันที่ 13 ก.ค. 2564 (ดูู 141)

พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 9 ธ.ค. 2563 (ดูู 143)

โครงการทำน้ำยาอเนกประสงค์(ของผู้สูงอายุ

โครงการทำน้ำยาอเนกประสงค์ (ของผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว... วันที่ 1 ต.ค. 2563 (ดูู 150)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... วันที่ 1 ต.ค. 2563 (ดูู 152)