องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการธนาคารขยะ อบต.หนองบัว ประจำเดือน มีนาคม 2567

อบต.หนองบัว ได้ดำนินการจัดตั้งธนาคารขยะ ภายในหน่วยงานขึ้น เพือเป้นการนำร่องการดำเนินงานธนาคารขยะในพื้นที่ตำบลหนองบัว รายได้จากการขยะรีไซเคิลนำไปจัดตั้งสิทธิสวัสดิการแก่สมาชิก และเป็นการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชนในเขตตำบลหนองบัวที่สนใจจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตตำบ..... วันที่ 26 มี.ค. 2567 (ดูู 180)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัดและด้อยโอกาส

วันที่ 20 มีนาคม 2567   นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่  ตำบลหนองบัว อำเ..... วันที่ 20 มี.ค. 2567 (ดูู 38)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 6 มี.ค.67 นายเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก.อบต.หนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-8 พนักงานส่วนตำบล สภาวัฒนธรรมตำบลหนองบัว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านเหล่าดง โรงเรียนบ้านหนองหนา..... วันที่ 6 มี.ค. 2567 (ดูู 109)

Dongluang Mini Marathon 2023

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ดงหลวงมินิมาราธอน 2023” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน..... วันที่ 3 ธ.ค. 2566 (ดูู 262)

เทศกาลกินปลาพาแลง เบิ่งแยงอ่างชะโนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอัญชลี กัลมาพิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลกินปลาพาแลง เบิ่งแยงอ่างชะโนด”เพื่อเฉลิมพระเกียร..... วันที่ 2 ธ.ค. 2566 (ดูู 281)

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้บำรุงรักษาและสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้..... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 146)

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงหลวง อาสาปศุสัตว์ตำบลหนองบัวที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 18)

อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เมื่อ 25 ส.ค.66 นาย เชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อม รองนายก ,เลขานุการนายก,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาหมู่1-8 อบต.หนองบัว,ปลัด,หัวหน้าสำนักงานปลัด,ผู้อำนวยการกองช่าง,ผู้อำนวยการกองคลัง,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานครู,พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 อปท 1 สมุนไพร เฉล..... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 143)

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) และ "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ"

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดบุปผาราม บ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว นาย เชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรม "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ" และร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตำบลหนองบัว ..... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 165)

กิจกรรมการการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 15 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ  ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการโดยชมรม อสม.ตำบลหนองบัว ร่วมกับ อบต.หนองบัว และ รพ.สต.บ้านเหล่า... วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (ดูู 313)

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖

๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงและภริยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายเชิญ  คำมุงคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน&nbs..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 344)

ร่วมงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ)

นายกเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยประยุกต์ ในงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ) และได้ส่งการการแสดงของตำบลหนองบัวเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง ... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 177)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวต่างๆ มากมาย อีกทั้งได้ส่งการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว และท่านนายกองค์การบริหารส่วน..... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 133)

กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ... วันที่ 12 ม.ค. 2566 (ดูู 213)

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และสนับสุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ อาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล ตะกร้อ และการแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ..... วันที่ 3 ม.ค. 2566 (ดูู 506)

กิจกรรมวิ่งการกุศล Dongluang Mini Marathon 2022

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ.หนองหนาว ต.หนองบัวนายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ดงหลวงมินิมาราธอน 2022 " โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่ง พชอ.ดงหลวงร่วมกับ อบต.หนองบัว โครงการ..... วันที่ 4 ธ.ค. 2565 (ดูู 321)

งานมหกรรม “ กินปลา พาแลง และการแสดงประเพณี ประจำปี 2565

งานมหกรรม “ กินปลา พาแลง และการแสดงประเพณี ประจำปี2565 ” วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว ... วันที่ 3 ธ.ค. 2565 (ดูู 339)

กิจกรรม KickOff โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม KickOff โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อรณรงค์เคาะประตูบ้านให้ทุกครัวเรือนในตำบลจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ณ วัดบุปผาราม ม.3 บ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ... วันที่ 14 พ.ย. 2565 (ดูู 298)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้บำรุงรักษาประเพณีวันลอยกระทง ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 811)

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ไม่เกิน 12 ปี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ไม่เกิน 12 ปี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... วันที่ 19 ก.ย. 2565 (ดูู 93)