องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

ฺBalance Bike ศพด.หนองบัว

นายเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หนองบัว หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ให้การต้อนรับ นายปิยะพงษ์ สมโคตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว เพื่อดูการซ้อมจักรยานขาไถของเด็กเล็กหนองบัว ที่จะเข้าร..... วันที่ 27 มิ.ย. 2567 (ดูู 99)

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายเชิญ  คำมุงคุณ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยกิจกรรมมีการจัดริ้วขบวนของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอดงหลวง และเริ่มต้นขบวนจากโรงเรียนบ้านดง..... วันที่ 26 มิ.ย. 2567 (ดูู 101)

สรุปยอดการดำเนินงานธนาคารขยะ อบต.หนองบัว

  ..... วันที่ 31 พ.ค. 2567 (ดูู 43)

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้อนุรักษ์สืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟและการละเล่นกลองยาวพื้นเมือง โดยมีท่านนายอำเภอดงหลวง นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ และนางนีรนาถ  มณีฤทธิ์ ภรรยา มาเป็นปร..... วันที่ 18 พ.ค. 2567 (ดูู 96)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กเล็กผู้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กเล็กผู้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว สังกัดองค์การบริหารสว่นตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 3 พ.ค. 2567 (ดูู 32)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ และการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยมีท่านนายอำเภอดงหลวง นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ และนางนีรนาถ  มณีฤทธิ์ ภ..... วันที่ 13 เม.ย. 2567 (ดูู 42)

โครงการธนาคารขยะ อบต.หนองบัว ประจำเดือน มีนาคม 2567

อบต.หนองบัว ได้ดำนินการจัดตั้งธนาคารขยะ ภายในหน่วยงานขึ้น เพือเป้นการนำร่องการดำเนินงานธนาคารขยะในพื้นที่ตำบลหนองบัว รายได้จากการขยะรีไซเคิลนำไปจัดตั้งสิทธิสวัสดิการแก่สมาชิก และเป็นการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชนในเขตตำบลหนองบัวที่สนใจจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตตำบ..... วันที่ 26 มี.ค. 2567 (ดูู 604)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัดและด้อยโอกาส

วันที่ 20 มีนาคม 2567   นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่  ตำบลหนองบัว อำเ..... วันที่ 20 มี.ค. 2567 (ดูู 107)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 6 มี.ค.67 นายเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก.อบต.หนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-8 พนักงานส่วนตำบล สภาวัฒนธรรมตำบลหนองบัว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านเหล่าดง โรงเรียนบ้านหนองหนา..... วันที่ 6 มี.ค. 2567 (ดูู 313)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน ป.ป.ช. มุกดาหาร จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม..... วันที่ 21 ธ.ค. 2566 (ดูู 36)

Dongluang Mini Marathon 2023

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ดงหลวงมินิมาราธอน 2023” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน..... วันที่ 3 ธ.ค. 2566 (ดูู 361)

เทศกาลกินปลาพาแลง เบิ่งแยงอ่างชะโนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอัญชลี กัลมาพิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลกินปลาพาแลง เบิ่งแยงอ่างชะโนด”เพื่อเฉลิมพระเกียร..... วันที่ 2 ธ.ค. 2566 (ดูู 449)

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้บำรุงรักษาและสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้..... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 261)

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงหลวง อาสาปศุสัตว์ตำบลหนองบัวที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 66)

อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เมื่อ 25 ส.ค.66 นาย เชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อม รองนายก ,เลขานุการนายก,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาหมู่1-8 อบต.หนองบัว,ปลัด,หัวหน้าสำนักงานปลัด,ผู้อำนวยการกองช่าง,ผู้อำนวยการกองคลัง,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานครู,พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 อปท 1 สมุนไพร เฉล..... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 189)

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) และ "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ"

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดบุปผาราม บ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว นาย เชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรม "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ" และร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตำบลหนองบัว ..... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 218)

โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ... วันที่ 30 ก.ค. 2566 (ดูู 31)

กิจกรรมการการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 15 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ  ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการโดยชมรม อสม.ตำบลหนองบัว ร่วมกับ อบต.หนองบัว และ รพ.สต.บ้านเหล่า... วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (ดูู 460)

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖

๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงและภริยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายเชิญ  คำมุงคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน&nbs..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 454)

ร่วมงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ)

นายกเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยประยุกต์ ในงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ) และได้ส่งการการแสดงของตำบลหนองบัวเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง ... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 244)