องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เมื่อ 25 ส.ค.66 นาย เชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อม รองนายก ,เลขานุการนายก,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาหมู่1-8 อบต.หนองบัว,ปลัด,หัวหน้าสำนักงานปลัด,ผู้อำนวยการกองช่าง,ผู้อำนวยการกองคลัง,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานครู,พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 อปท 1 สมุนไพร เฉล..... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 74)

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) และ "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ"

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดบุปผาราม บ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว นาย เชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรม "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ" และร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตำบลหนองบัว ..... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 69)

กิจกรรมการการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 15 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ  ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการโดยชมรม อสม.ตำบลหนองบัว ร่วมกับ อบต.หนองบัว และ รพ.สต.บ้านเหล่า... วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (ดูู 133)

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖

๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงและภริยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายเชิญ  คำมุงคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน&nbs..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 221)

ร่วมงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ)

นายกเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยประยุกต์ ในงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ตำบลดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ) และได้ส่งการการแสดงของตำบลหนองบัวเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง ... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 114)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวต่างๆ มากมาย อีกทั้งได้ส่งการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว และท่านนายกองค์การบริหารส่วน..... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 95)

กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ... วันที่ 12 ม.ค. 2566 (ดูู 116)

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และสนับสุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ อาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล ตะกร้อ และการแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ..... วันที่ 3 ม.ค. 2566 (ดูู 330)

กิจกรรมวิ่งการกุศล Dongluang Mini Marathon 2022

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ.หนองหนาว ต.หนองบัวนายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ดงหลวงมินิมาราธอน 2022 " โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่ง พชอ.ดงหลวงร่วมกับ อบต.หนองบัว โครงการ..... วันที่ 4 ธ.ค. 2565 (ดูู 235)

งานมหกรรม “ กินปลา พาแลง และการแสดงประเพณี ประจำปี 2565

งานมหกรรม “ กินปลา พาแลง และการแสดงประเพณี ประจำปี2565 ” วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว ... วันที่ 3 ธ.ค. 2565 (ดูู 236)

กิจกรรม KickOff โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม KickOff โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อรณรงค์เคาะประตูบ้านให้ทุกครัวเรือนในตำบลจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ณ วัดบุปผาราม ม.3 บ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ... วันที่ 14 พ.ย. 2565 (ดูู 213)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้บำรุงรักษาประเพณีวันลอยกระทง ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 625)

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ไม่เกิน 12 ปี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ไม่เกิน 12 ปี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... วันที่ 19 ก.ย. 2565 (ดูู 55)

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนี้..... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 157)

โครงการสัตว์​ปลอด​โรค ​คน​ปลอดภ​ั​ยจาก​โรค​พิษสุนัข​บ้า​ ตามพระปณิธาน​ศาสตรา​จารย์​ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ​ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายพิภพ​ เพีย​วิเศษ​ ปศุสัตว์​จังหวัด​มุกดาหาร​ มอบหมายให้กลุ่ม​พัฒนา​สุขภาพ​สัตว์​และสำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอดงหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สุนัขและแมว กิจกรรมควบคุมประชากรสุนัขและแมวโด..... วันที่ 14 ก.ค. 2565 (ดูู 40)

โครงการเปิดโลกการศึกษาจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการเปิดโลกการศึกษาจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยมีการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม มีกิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง แข่งขันเดินตัวหนอน แข่งขันตัวต่อเสริ..... วันที่ 29 มิ.ย. 2565 (ดูู 110)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... วันที่ 14 มิ.ย. 2565 (ดูู 69)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตพร้อมประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy... วันที่ 18 มี.ค. 2565 (ดูู 176)

ลานกีฬาและสนามกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ลานกีฬาและสนามกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว... วันที่ 10 มี.ค. 2565 (ดูู 52)

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... วันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ดูู 56)