องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัดและด้อยโอกาส


ออนไลน์ : 6

Gallery :: กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัดและด้อยโอกาส
วันที่ 20 มีนาคม 2567 
 นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่  ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีประชาชนรับบริการ  31 ราย ทำหมันสุนัข-แมวจรจัดและด้อยโอกาส จำนวน  26 ตัว สุนัขเพศเมีย 9 ตัว สุนัขเพศผู้  5 ตัว แมวเพศเมีย  8 ตัว แมวเพศผู้  4 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  43 ตัว สุนัข จำนวน  31 ตัว แมว จำนวน  12 ตัว
วันที่ : 20 มีนาคม 2567   View : 39