องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม   7 เม.ย. 2566 25
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   15 มี.ค. 2566 23
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน   15 มี.ค. 2566 25
สรุปผลการดำเนินงานประชาคมหมู่บ้าน   15 มี.ค. 2566 23
เล่มสรุปโครงการที่ได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองบัว   15 ก.พ. 2566 25
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   3 พ.ย. 2565 213
ยุทธศาสตร์ที่ 1   14 มิ.ย. 2562 268
ส่วนที่ 1และ 2   14 มิ.ย. 2562 288
ผ 01   14 มิ.ย. 2562 249
ปกแผน   14 มิ.ย. 2562 264
ยุทธศาสตร์ที่ 2   14 มิ.ย. 2562 339
ยุทธศาสตร์ที่ 3   14 มิ.ย. 2562 249
ผ 02/1   14 มิ.ย. 2562 313
ครุภัณฑ์   14 มิ.ย. 2562 256
ส่วนที่ 4   14 มิ.ย. 2562 235
ยุทธศาสตร์ที่ 4   14 มิ.ย. 2562 263