องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   3 พ.ย. 2565 134
ยุทธศาสตร์ที่ 1   14 มิ.ย. 2562 218
ส่วนที่ 1และ 2   14 มิ.ย. 2562 244
ผ 01   14 มิ.ย. 2562 217
ปกแผน   14 มิ.ย. 2562 231
ยุทธศาสตร์ที่ 2   14 มิ.ย. 2562 280
ยุทธศาสตร์ที่ 3   14 มิ.ย. 2562 207
ผ 02/1   14 มิ.ย. 2562 241
ครุภัณฑ์   14 มิ.ย. 2562 222
ส่วนที่ 4   14 มิ.ย. 2562 203
ยุทธศาสตร์ที่ 4   14 มิ.ย. 2562 229