องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2567 3 พ.ค. 2567 15
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 เม.ย. 2567 76
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) 2 เม.ย. 2567 90
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 2 เม.ย. 2567 91
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 8 มี.ค. 2567 218
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 5 มี.ค. 2567 89
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) 4 ม.ค. 2567 251
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 4 ม.ค. 2567 262
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 6 ธ.ค. 2566 237
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 3 พ.ย. 2566 248
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 ต.ค. 2566 261
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 3 ต.ค. 2566 257
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่4(เดือน กรฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 3 ต.ค. 2566 131
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 1 ก.ย. 2566 147
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 7 ส.ค. 2566 143
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 5 ก.ค. 2566 137
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 2 มิ.ย. 2566 166
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566 10 พ.ค. 2566 196
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคมพ.ศ.2566 7 เม.ย. 2566 207
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 7 เม.ย. 2566 183
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 3 มี.ค. 2566 153
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566 1 ก.พ. 2566 189
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 4 ม.ค. 2566 148
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 4 ม.ค. 2566 176
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 6 ธ.ค. 2565 164
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 1 พ.ย. 2565 214
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 10 ต.ค. 2565 182
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ต.ค. 2565 182
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565 4 ต.ค. 2565 180
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคมพ.ศ.2565 1 ก.ย. 2565 196