องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 3 พ.ย. 2566 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 ต.ค. 2566 31
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 3 ต.ค. 2566 48
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่4(เดือน กรฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 3 ต.ค. 2566 43
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 1 ก.ย. 2566 68
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 7 ส.ค. 2566 60
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 5 ก.ค. 2566 62
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 2 มิ.ย. 2566 86
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566 10 พ.ค. 2566 88
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคมพ.ศ.2566 7 เม.ย. 2566 119
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 7 เม.ย. 2566 97
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 3 มี.ค. 2566 92
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566 1 ก.พ. 2566 132
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 4 ม.ค. 2566 93
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 4 ม.ค. 2566 100
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 6 ธ.ค. 2565 107
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 1 พ.ย. 2565 133
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 10 ต.ค. 2565 125
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ต.ค. 2565 126
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565 4 ต.ค. 2565 123
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคมพ.ศ.2565 1 ก.ย. 2565 145
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 1 ส.ค. 2565 160
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 3 12 ก.ค. 2565 167
​ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 4 ก.ค. 2565 168
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 1 มิ.ย. 2565 176
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 1 เม.ย. 2565 193
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 11 มี.ค. 2565 203
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 2 ก.พ. 2565 235
ประกาศสรปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 4 ม.ค. 2565 256
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน ธันวาคม 2564) 4 ม.ค. 2565 254