องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 4

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ.2566 - 2570   18 ม.ค. 2566 100
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570   10 ม.ค. 2566 17
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   26 เม.ย. 2565 151
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   22 เม.ย. 2565 168
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   22 เม.ย. 2565 171
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   22 เม.ย. 2565 170
บันทึกขออนุมัติขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2565   19 ม.ค. 2565 143
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   19 ก.ค. 2564 263
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน   19 ก.ค. 2564 254
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2560 - 2564   1 มิ.ย. 2563 323