องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค 2566 6 พ.ย. 2566 13
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย 2566 3 ต.ค. 2566 47
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค 2566 4 ก.ย. 2566 60
รายงานงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 4 ส.ค. 2566 53
ประกาศเเจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 20 ก.ค. 2566 82
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย 2566 4 ก.ค. 2566 117
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ค 2566 2 มิ.ย. 2566 105
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2566 1 พ.ค. 2566 106
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2566 4 เม.ย. 2566 105
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 111
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 98
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 111
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 100
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 159
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มค.66 6 ก.พ. 2566 84
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2566 81
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2566 81
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธ.ค 2565 5 ม.ค. 2566 76
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ย 2565 6 ธ.ค. 2565 100
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 2 ธ.ค. 2565 69
รายงานโครงการพระราชดำริ 2 ธ.ค. 2565 60
รายงานกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติด เอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 21 พ.ย. 2565 63
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค 2565 4 พ.ย. 2565 126
รายงานแสดงงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 1 พ.ย. 2565 116
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย 2565 10 ต.ค. 2565 121
ผลการจัดเก็บภาษี (จัดเก็บเอง) ประจำปีงบประมาณ2565 3 ต.ค. 2565 75
กิกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวครั้งที่2 15 ก.ย. 2565 61
การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 29 ส.ค. 2565 258
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 26 ส.ค. 2565 58
กิจกรรมอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว 26 ส.ค. 2565 58