ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค 2565 4 พ.ย. 2565 5
รายงานแสดงงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 1 พ.ย. 2565 6
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย 2565 10 ต.ค. 2565 17
การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 29 ส.ค. 2565 38
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค 2565 8 ส.ค. 2565 42
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย 2565 4 ก.ค. 2565 60
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ค 2565 9 มิ.ย. 2565 56
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2565 5 พ.ค. 2565 57
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565 2 พ.ค. 2565 89
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 7 เม.ย. 2565 87
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2565 4 เม.ย. 2565 69
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 1 เม.ย. 2565 70
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 30 มี.ค. 2565 66
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.พ 2565 14 มี.ค. 2565 75
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ม.ค 2565 9 ก.พ. 2565 93
ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ก.พ. 2565 116
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 14 ม.ค. 2565 79
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 14 ม.ค. 2565 65
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธ.ค. 2564 6 ม.ค. 2565 113
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 30 ธ.ค. 2564 51
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ย. 2564 3 ธ.ค. 2564 107
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 29 พ.ย. 2564 145
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค. 2564 24 พ.ย. 2564 117
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีประมาณ 2564 17 พ.ย. 2564 157
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย. 2564 12 ต.ค. 2564 185
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 11 ต.ค. 2564 61
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 5 ต.ค. 2564 161
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 1 ต.ค. 2564 52
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค. 2564 6 ก.ย. 2564 192
ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักรักษาตัว ศูนย์พักคอยหนองบัวอุ่นใจ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 17 ส.ค. 2564 258