องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2567 2 พ.ค. 2567 10
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2567 2 เม.ย. 2567 84
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบสตง.สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 21 ก.พ. 2567 216
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ม.ค 2567 5 ก.พ. 2567 230
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2562-2567 30 ม.ค. 2567 242
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ย 2566 4 ธ.ค. 2566 248
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค 2566 6 พ.ย. 2566 267
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย 2566 3 ต.ค. 2566 307
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค 2566 4 ก.ย. 2566 333
รายงานงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 4 ส.ค. 2566 150
ประกาศเเจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 20 ก.ค. 2566 228
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย 2566 4 ก.ค. 2566 268
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ค 2566 2 มิ.ย. 2566 218
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2566 1 พ.ค. 2566 196
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2566 4 เม.ย. 2566 193
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 178
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 159
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 165
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 185
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 261
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มค.66 6 ก.พ. 2566 141
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2566 131
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2566 169
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธ.ค 2565 5 ม.ค. 2566 138
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ย 2565 6 ธ.ค. 2565 165
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 2 ธ.ค. 2565 128
รายงานโครงการพระราชดำริ 2 ธ.ค. 2565 130
รายงานกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติด เอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 21 พ.ย. 2565 118
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค 2565 4 พ.ย. 2565 189
รายงานแสดงงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 1 พ.ย. 2565 170