องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 11
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 12
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 8
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 11
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ก.พ. 2566 11
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มค.66 6 ก.พ. 2566 12
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2566 8
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2566 7
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธ.ค 2565 5 ม.ค. 2566 8
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ย 2565 6 ธ.ค. 2565 25
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค 2565 4 พ.ย. 2565 49
รายงานแสดงงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 1 พ.ย. 2565 39
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย 2565 10 ต.ค. 2565 43
การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 29 ส.ค. 2565 69
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค 2565 8 ส.ค. 2565 72
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย 2565 4 ก.ค. 2565 89
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ค 2565 9 มิ.ย. 2565 85
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2565 5 พ.ค. 2565 88
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565 2 พ.ค. 2565 119
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 7 เม.ย. 2565 121
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2565 4 เม.ย. 2565 95
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 1 เม.ย. 2565 96
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 30 มี.ค. 2565 93
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.พ 2565 14 มี.ค. 2565 103
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ม.ค 2565 9 ก.พ. 2565 124
ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ก.พ. 2565 144
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 14 ม.ค. 2565 105
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 14 ม.ค. 2565 92
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธ.ค. 2564 6 ม.ค. 2565 139
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 30 ธ.ค. 2564 76