องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด

อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว สร้างเป็นทำนบดินกั้นลำห้วยชะโนด ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นสถานที่เก็บกักน้ำของชาวอำเภอดงหลวง โดยส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกกว่า 18,000 ไร่ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี ทัศนียภาพโดยรอบอ่างเก็บน้ำมีความงดงามชวนให้น่าพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทาง จากตัวเมืองมุกดาหาร โดยใช้เส้นทางหมายเลข 212 (มุกดาหาร-นครพนม) จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2104 มุ่งหน้าอำเภอดงหลวง อ่างเก็บน้ำอยู่ห่างจากตัวอำเภอดงหลวงประมาณ 9 กิโลเมตรวันที่ : 18 มิถุนายน 2563   View : 3601