องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ภาพกิจกรรม จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน และวางแผนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองบัว


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ภาพกิจกรรม จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน และวางแผนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองบัว
วันที่ : 20 เมษายน 2566   View : 330