องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ : 29 เมษายน 2565   View : 315