องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2566 73
รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 2565   30 ก.ย. 2565 79
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ   19 มี.ค. 2565 115