ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ขอคำปรึกษาด้านงานกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565   18 เม.ย. 2565 45
ข้อมูลสถิติการให้บริการ   30 มี.ค. 2565 34
สถิติการให้บริการทะเบียนพาณิชย์   30 มี.ค. 2565 33