องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 6

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 042-041089
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nongbualocal.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
บ้านเหล่าดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 042-041089
View : 774