องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ออนไลน์ : 24

หัวข้อ :: แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วันที่ : 29 เมษายน 2565   View : 505