องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 ม.ค. 2567 15
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   21 เม.ย. 2566 101
บันทึกรายงานผลการพัฒนาบุคลากร.pdf   3 ก.ค. 2563 253