องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)   3 เม.ย. 2566 83
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6เดือน   2 พ.ค. 2565 162
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส   19 มี.ค. 2565 150