องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร พ.ศ.2566-2570   18 ม.ค. 2566 63
การประเมินความเสียงโครงการก่อสร้าง   19 มี.ค. 2565 132
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คลองซอย ม.7   19 มี.ค. 2565 102
โครงการก่อสร้างคลองซอย ม.1   19 มี.ค. 2565 103