องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   22 เม.ย. 2567 23
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร พ.ศ.2566-2570   18 ม.ค. 2566 100
การประเมินความเสียงโครงการก่อสร้าง   19 มี.ค. 2565 175
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คลองซอย ม.7   19 มี.ค. 2565 164
โครงการก่อสร้างคลองซอย ม.1   19 มี.ค. 2565 142