องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วันที่ : 29 เมษายน 2565   View : 326