องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาทำการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กง ๑๘๔๓ มุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
ซื้อทรายและกระสอบบรรจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนลูกรังสายนานางหลิง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนลูกรังสายนาเหล่า-นาแกว หมู่ที่ 6 และถนนลูกรังสายนานายมั่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,3,4,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
จ้างเหมาลงลูกรังผิวถนนเพื่อการเกษตร สายหนองแซง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
จ้างเหมาลงลูกรังผิวถนนเพื่อการเกษตร สายสังวาลย์-เกษตรแดง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
จ้างเหมาลงลูกรังผิวถนนเพื่อการเกษตร สายแยกนาเหล่า หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
จ้างเหมาลงลูกรังผิวถนนเพื่อการเกษตร สายด่านกะลอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
ซื้อชุดของรางวัลในการแสดงแข่งขันเต้นประกอบเพลง แข่งขันเดินตัวหนอน แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike และเล่นเกมส์/ตอบปัญหาฝึกทักษะการเรียนรู้ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
ซื้อสารส้มแบบใสชนิดก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาและเตรียมสนามแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์แข่งขัน(โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่8 บ้านหนองหนาวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่7 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่1 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง(โครงการกินปลาพาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่(โครงการกินปลาพาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(โครงการกินปลาพาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ บริเวณพื้นที่จัดงานลอยกระทง พื้นที่แข่งขันเรือพายและพื้นที่แข่งขันมวยทะเล (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน กง 8408 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ อำเภอดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อนั่งร้านเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อสารเคมีประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1,2,3,4,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566