องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566   9 ม.ค. 2567 1
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565   8 พ.ย. 2565 93
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64   19 มี.ค. 2565 159