องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 74
การติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2   19 มี.ค. 2565 149