องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 12

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ขอคำปรึกษาด้านงานกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เม.ย. 2566 53