องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 12

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 (ถึง มีนาคม 2567 )   23 เม.ย. 2567 36
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.- มี.ค. 2566   21 เม.ย. 2566 146
รอบ เมษายน 64   7 พ.ค. 2564 261