องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 12

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.- มี.ค. 2566   21 เม.ย. 2566 78
รอบ เมษายน 64   7 พ.ค. 2564 205