เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : sirapop   วันที่ : 29 พฤษภาคม 64   View : 29
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 109)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 122)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 161)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 58)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 71)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 59)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 70)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :