คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดไฟล์
โพสโดย : นิติกร   วันที่ : 5 ตุลาคม 64   View : 52
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 168)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 180)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 225)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 109)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 123)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 117)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 125)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :