รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีประมาณ 2564


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีประมาณ 2564

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปรงบประมาณ 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : การเงิน   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 64   View : 4
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 144)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 159)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 200)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 91)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 99)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 95)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 105)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :