รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ม.ค 2565


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ม.ค 2565

รายงานแสดงงบรับ-จ่าย เดือน มค.2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : การเงิน   วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 65   View : 36
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 227)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 230)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 291)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 164)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 184)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 182)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 188)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :