แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วันที่ : 29 เมษายน 65   View : 8