องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตพร้อมประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy


ออนไลน์ : 13

Gallery :: กิจกรรมต่อต้านการทุจริตพร้อมประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy
พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy
วันที่ : 18 มีนาคม 2565   View : 176