รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 9

Gallery :: รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนี้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ท้องถิ่นอำเภอดงหลวง และครู ได้เข้าร่วมรับมอบด้วย
วันที่ : 18 สิงหาคม 2565   View : 49