องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 8

Gallery :: วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖
๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงและภริยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายเชิญ  คำมุงคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวขอพรท่านนายอำเภอดงหลวง ท่านผู้นำชุมชน และพิธีมอบใบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้สูงอายุต้นแบบ  ๘ หมู่บ้าน
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วันที่ : 13 เมษายน 2566   View : 415