องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ออนไลน์ : 14

Gallery :: อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เมื่อ 25 ส.ค.66 นาย เชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อม รองนายก ,เลขานุการนายก,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาหมู่1-8 อบต.หนองบัว,ปลัด,หัวหน้าสำนักงานปลัด,ผู้อำนวยการกองช่าง,ผู้อำนวยการกองคลัง,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานครู,พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 อปท 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
วันที่ : 25 สิงหาคม 2566   View : 74