องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) และ "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ"


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) และ "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ"
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดบุปผาราม บ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว
นาย เชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรม
"คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ" และร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตำบลหนองบัว
โดยมี พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ รองเจ้าคณะอำเภอดงหลวง เจ้าคณะตำบลหนองบัว ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะตำบลชะโนดน้อย พระเถรานุเถระตำบลหนองบัว นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วม
โครงการฯ นายสุพจน์ ดีพันธ์ กำนันตำบลหนองบัว และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัว และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่ : 18 สิงหาคม 2566   View : 69