องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค 2565


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค 2565

รายงานแสดงงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กค.65
เปิดไฟล์
โพสโดย : การเงิน   วันที่ : 8 สิงหาคม 2565   View : 126
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 360)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 362)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 448)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 294)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 328)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 316)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 320)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :