การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : sirapop   วันที่ : 29 สิงหาคม 2565   View : 38
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 280)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 275)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 357)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 211)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 237)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 236)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 241)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :