องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเเจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศเเจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเเจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  
เปิดไฟล์
โพสโดย : การเงิน   วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566   View : 82
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 383)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 387)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 475)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 319)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 352)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 338)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 346)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :