องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค 2566

รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ตค.66
เปิดไฟล์
โพสโดย : การเงิน   วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566   View : 268
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 448)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 449)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 541)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 379)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 412)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 400)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 432)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :