องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2562-2567


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2562-2567

ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562-2567
เปิดไฟล์
โพสโดย : การเงิน   วันที่ : 30 มกราคม 2567   View : 206
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 425)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 433)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 525)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 362)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 396)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 387)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 405)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :