องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักรักษาตัว ศูนย์พักคอยหนองบัวอุ่นใจ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักรักษาตัว ศูนย์พักคอยหนองบัวอุ่นใจ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักรักษาตัว ศูนย์พักคอยหนองบัวอุ่นใจ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 17 สิงหาคม 2564   View : 458
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 461)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 466)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  (ดู 556)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563  (ดู 395)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563  (ดู 439)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563  (ดู 427)
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563  (ดู 451)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :