องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทร 042-041089
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

กิจการสภา

 ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00008
วานนี้ 00019
เดือนนี้ 00000
เดือนก่อน 00665
ปีนี้ 04794
ปีก่อน 06499
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566  - 3 พ.ย. 2566(ดู 22) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 5 ต.ค. 2566(ดู 31) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566  - 3 ต.ค. 2566(ดู 47) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ไตรมาสที่4(เดือน กรฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) - 3 ต.ค. 2566(ดู 42) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566  - 1 ก.ย. 2566(ดู 68) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566  - 7 ส.ค. 2566(ดู 60) 
  ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 - 5 ก.ค. 2566(ดู 62) 
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง(โครงการกินปลาพาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่(โครงการกินปลาพาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(โครงการกินปลาพาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ บริเวณพื้นที่จัดงานลอยกระทง พื้นที่แข่งขันเรือพายและพื้นที่แข่งขันมวยทะเล (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21

ภาพกิจกรรม

อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (ดู 74)

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) และ "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ" (ดู 69)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ภาพกิจกรรม จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน และวางแผนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองบัว (ดู 96)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 408)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 522)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดโพธิ์ชัย (ดู 784)

อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (ดู 2808)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตผลด้านเกษตรกรรม (ดู 94)

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ดู 697)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [27 ต.ค. 2566]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ"การประดิษฐ์เครื่องประดับหัตธรรมจากหมาก : [28 ส.ค. 2566]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ : [28 ส.ค. 2566]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 : [25 เม.ย. 2566]
  แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม : [24 เม.ย. 2566]
  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 : [21 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.- มี.ค. 2566 : [21 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 : [21 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การบริหารงานบุคคล

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน